صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت دارو > بخشنامه ها و دستورالعمل ها 


   دانلود : ضوابط ورود دارو همراه مسافر           حجم فایل 43 KB
   دانلود : ضوابط توزیع دارو           حجم فایل 404 KB
   دانلود : ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های فوریتی واردات دارو           حجم فایل 146 KB
   دانلود : دستورالعمل توزیع دارو ی پروستاگلاندین E1           حجم فایل 46 KB
   دانلود : دستورالعمل تحویل و درخواست دارو ی ریتالین           حجم فایل 46 KB
   دانلود : داروهای بیمارستانی           حجم فایل 111 KB
   دانلود : ضوابط تأسیس داروخانه ها 89 (جدید)           حجم فایل 165 KB
   دانلود : ضوابط پخش           حجم فایل 608 KB
   دانلود : آیین نامه داروخانه ها 89           حجم فایل 135 KB
   دانلود : آیین نامه شرکت پخش دارو           حجم فایل 119 KB